Utgave VII

200-kroneseddel

Format: 144 x 70 mm. Utgitt 1. november 1994, oppgradert med holografisk metallisk stripe fra 16. april 2002. Sedler med årstall f.o.m. 2009 (trykt i utlandet) har en bokstav foran serienummeret.

Forside

Hovedmotivet på forsiden er et portrett av Kristian Birkeland. I bunntrykket er det plassert et nordlys som er sett nedenfra og som stiger opp mot Polarstjernen, som det sentrale punktet.

Ellers kan vi finne igjen kjente stjernebilder slik som Lille Bjørn og Karlsvognen med flere.

I vannmerket er avbildet Birkelands "Terrella", hvor han laget kunstig nordlys og dermed demonstrerte at nordlyset skyldtes elektroner som ble sendt ut fra solen, passerte gjennom verdensrommet og ble avbøyet i sine baner av jordens magnetfelt og styrt inn mot nattsiden av jorden hvor de frembrakte nordlys.

Snøkrystallen symboliserer den kalde årstiden hvor nordlyset er mest synlig. Her ligger også flere sikkerhetselementer samlet.

Utført av grafiker Sverre Morken.

Bakside

Seddelens bakside tar utgangspunkt i dagnordlyset og dets aktivitetsområde. Mens nattnordlyset på vår side av jorden ligger langs kysten av Troms og Finnmark, opptrer dagnordlyset over Svalbard.

Oppdagelsen av nordlysovalen og dagnordlyset er blant de mest oppsiktsvekkende resultater av den moderne romforskningen.

Illustrasjoner i høyre nedkant av seddelen viser hvordan Birkeland tenkte seg de elektriske strømmene i forbindelse med nordlys var orientert. I selve nordlyshøyden er strømmene parallelle med jordoverflaten (Earth) mens de høyere oppe følger jordens magnetfelt. Disse strømmene kalles i dag Birkeland-strømmene

Utført av grafiker Arild Yttri.

Ekthetskriterier (Flash)

Bilde av ikke oppgradert 200-krone (1994 - 2001)

Bilde av alle gyldige 200-kronesedler f.o.m. 1994

Alle norske sedler er trykket med kobbertrykk på bomullspapir. Dette gir en spesiell "følelse" som skiller seg fra kopier på vanlig papir. Merker du at en seddel føles annerledes når du mottar den, er det viktig å foreta noen ekstra kontroller.

Ekthetskriterie

Holografisk metallisk stripe

Den oppgraderte 200-kroneseddelen har i likhet med 100, 500- og 1000-kronesedlene en holografisk metallisk stripe med en norrøn hest og tallet 200 som motiv til høyre for portrettet. Når du ser på denne stripen fra forskjellige vinkler, ser du det varierende fargespillet i motivet. Det vil fortsatt sirkulere enkelte sedler av ikke oppgradert utgave uten holografisk metallisk stripe.

Se video

 

Ekthetskriterie

Vannmerke og sikkerhetstråd

Seddelen bærer portrett av Kristian Birkeland. Når seddelen holdes opp mot en lyskilde, ser man lett vannmerket - et portrett av Kristian Birkeland, samt sikkerhetstråden. Vannmerket består av en rad portretter, det samme som på hovedbildet, og fremkommer i mørke og lyse toner. På nye sedler er det mulig å kjenne variasjoner i tykkelsen på vannmerket. Sikkerhetstråden sees i lyset som en mørk tråd med teksten "Norges Bank" i klar skrift.

Se video

Ekthetskriterie

Trykk med perlemoreffekt

På baksiden av seddelen er det en vertikal stripe med en rekke 200-tall. Dersom du ser på disse mens du vrir på seddelen, vil du se at de skifter farge. Dette kalles gjerne perlemoreffekt.

Se video

 

Ekthetskriterie

Rosett med skjult "N" og mikroskrift

Hvis du studerer seddelen ekstra nøye, finner du i tillegg mikroskrift og en "N" i rosetten som blir synlig når seddelen holdes på skrå mot en lyskilde. Flere steder på seddelens for- og bakside vil du finne tall og bokstaver som er trykket i meget liten skrift.

 

Ekthetskriterie

Gjennomlysningsregister

Videre er det et såkalt gjennomlysningsregister, det lille merket under rosetten. Denne har et "motstykke" på baksiden, slik at hvis du holder seddelen opp mot lyset, vil de til sammen danne en komplett figur.

 

Ekthetskriterie

Fluorescerende effekter

Når hele seddelens for- og bakside holdes under ultrafiolett lys vil du se at deler av trykket lyser opp i varierende grad, samt små fibre i papiret som lyser opp.

Ekthetskriterie

Det finnes en usynlig komet til venstre for portrettet. Denne kan kun sees i ultrafiolett lys. I tillegg vil det være trykk på begge sider av den holografiske metalliske stripen som lyser opp under ultrafiolett lys.

Se video

 

Publisert1. november 1994 14:59
Endret 13. juli 2010 13:41