Utgave VII

1000-kroneseddel

Format: 160 x 80 mm. Utgitt 19. juni 2001

Forside

Hovedmotivet er et portrett av Edvard Munch som ung. Et utsnitt av hans maleri "Melankoli" fra 1894-95 danner utgangspunktet for forsidens bunntrykk.

I rosetten hvor det i sentrum er en sekskantet form er mange sikkerhetselementer samlet.

Utført av grafiker Sverre Morken

Bakside

Motivet er et utdrag av en studie til Munchs store verk "Solen". Mange kjenner igjen dette motivet fra aulaen i Universitetet i Oslo.

Utført av grafiker Arild Yttri.

 

Ekthetskriterier (Flash)

Alle norske sedler er trykket med kobbertrykk på bomullspapir. Dette gir en spesiell "følelse" som skiller seg fra kopier på vanlig papir. Merker du at en seddel føles annerledes når du mottar den, er det viktig å foreta noen ekstra kontroller.

Sikkerhetselement

Holografisk metallisk stripe

1000-kroneseddelen har i likhet med 100, 200- og 500-kronesedlene en holografisk metallisk stripe med en norrøn hest og tallet 1000 som motiv til høyre for portrettet. Når du ser på denne stripen fra forskjellige vinkler, ser du det varierende fargespillet i motivet.

Se video

 

 

 

Sikkerhetselement

Vannmerke og sikkerhetstråd

Holdt opp mot en lyskilde ser man lett vannmerket - et portrett av Edvard Munch, samt sikkerhetstråden. Vannmerket består av et lokalisert portrett, det samme som på hovedbildet, og fremkommer i mørke og lyse toner. På nye sedler er det mulig å kjenne variasjoner i tykkelsen på vannmerket. Sikkerhetstråden sees i lyset som en mørk tråd med teksten "Norges Bank" i klar skrift.

Se video

 

Sikkerhetselement

Trykk med perlemoreffekt

På baksiden av seddelen er det en vertikal stripe med en rekke 1000-tall. Hvis du ser på disse mens du vrir på seddelen, vil du se at de skifter farge. Dette kalles gjerne perlemoreffekt.

Se video

 

 

Sikkerhetselement

Rosett med skjult "N" og mikroskrift

Hvis du studerer seddelen ekstra nøye, finner du i tillegg mikroskrift, og en "N" i rosetten som blir synlig når seddelen holdes på skrå mot en lyskilde. Flere steder på seddelens for- og bakside vil du finne tall og bokstaver som er trykket i meget liten skrift.

 

Sikkerhetselement

Gjennomlysningsregister

Videre er det et såkalt gjennomlysningsregister, det lille merket under rosetten. Den har et "motstykke" på baksiden, slik at hvis du holder seddelen opp mot lyset, vil de til sammen danne en komplett figur.

 

 

Sikkerhetselement

 Fluorescerende effekter

Når hele seddelens for- og bakside holdes under ultrafiolett lys vil du se at deler av trykket lyser opp i varierende grad, samt små fibre i papiret som lyser opp.

Sikkerhetselement

Det finnes en usynlig malerpensel til venstre for portrettet. Den kan kun sees i ultrafiolett lys. I tillegg vil det være trykk på begge sider av den holografiske metalliske stripen som lyser opp under ultrafiolett lys. 

Se video

 

Publisert6. september 2005 15:05
Endret 10. juni 2014 20:19