Sedler

Norges Bank har ansvaret for å utstede pengesedler. Dette innebærer å fastsette sedlenes pålydende og utforming.

Ny seddelserie

Ugyldige sedler og mynter

Gjeldende sedler