Mynter

Norges Bank har ansvaret for å utstede mynter. Dette innebærer å fastsette myntenes pålydende og utforming.

Minnemynter

Norges Bank utgir to typer mynter for å markere viktige kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser:

Ugyldige sedler og mynter

50-øremynten 1996-2011

Salg av minnemynter