Rundskriv 14/2009

Sentrale motparter i handel med finansielle instrumenter - kriterier for og vilkår ved konto i Norges Bank

[UTGÅTT]

En sentral motpart i handel med finansielle instrumenter er en institusjon som spesialiserer seg på risikohåndtering fra en handel er avtalt til den er gjennomført. Det skjer ved at den sentrale motparten trer inn i handelen i det øyeblikk den blir avtalt. Sentrale motparter kan virke i ulike typer finansielle markeder. For eksempel vil en sentral motpart i den ordinære aksjehandelen kjøpe aksjen fra selgeren og selge den til kjøperen. Den sentrale motparten får dermed ansvar for gjennomføring av begge handlene.

Når oppgjør av handelen gjøres gjennom sentral motpart, samles mye risiko hos denne aktøren. Det er da helt avgjørende at institusjonen er solid og veldrevet. Oppgjør i sentralbankpenger og tilgang til konto med låneadgang for den sentrale motparten vil bidra til økt forutsigbarhet i gjennomføringen av oppgjørene. Det styrker finansiell stabilitet.

I henhold til sentralbankloven § 22 kan Norges Bank i særlige tilfeller yte lån til og motta innskudd fra andre foretak i finansiell sektor enn banker.

Norges Bank har besluttet at sentrale motparter kan åpne konto i sentralbanken forutsatt at dette kontoholdet styrker finansiell stabilitet. Sentrale motparter med slik konto kan få adgang til intradag lån mot godkjent sikkerhet og til innskudd gjennom dagen. Posisjoner på slike konti skal lukkes daglig innen åpningstiden til Norges Banks oppgjørssystem. Sentrale motparter som ønsker konto må søke Norges Bank, som vil vurdere søknaden bl.a. i lys av kriteriet om bidrag til finansiell stabilitet.

Publisert 11. desember 2009 11:00
Endret 13. desember 2010 11:40