Bordplassering - årstalemiddagen 2010

Forfall kan forekomme, så vi tar forbehold om endringer i bordplasseringen.

Bord nr 1

 • Thoresen, Tom, Norges Banks representantskap
 • Storberget, Knut, statsråd
 • Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik, statsråd
 • Rathke, Tom, adm. direktør
 • Kleppa, Magnhild Meltveit, statsråd
 • Kvalheim, Tore Eugen, leder
 • Enger, Ole, konsernsjef
 • Finne, Rune, administrerende direktør
 • Rugland, Brit K., daglig leder
 • Busch, Tor-Aksel, riksadvokat
 • Syversen, Pål, administrerende direktør
 • Bjurstrøm, Hanne, statsråd

Bord nr 2

 • Hansen, Runbjørg Bremset, Norges Banks representantskap
 • Hvistendahl, Finn, styreleder
 • Solberg, Erna, stortingsrepresentant
 • Haugan, Finn, administrerende direktør
 • Navarsete, Liv Signe, statsråd
 • Ringnes, Christian, administrerende direktør
 • Treschow, Mille-Marie
 • Venold, Terje R., konsernsjef
 • Andresen jr., Johan H., konsernsjef
 • Riis-Johansen, Terje, statsråd
 • Opedal, Dag J., konsernsjef
 • Landsnes, Bente A., børsdirektør
 • Støre, Jonas Gahr, statsråd

Bord nr 3

 • Sandal, Reidar, Norges Banks representantskap
 • Andersen, Dag Terje, stortingspresident
 • Schei, Tore, høyesterettsjustitiarius
 • Wærsted, Gunn, administrerende direktør
 • Baastad, Helge Leiro, konsernsjef
 • Løvenskiold, Carl Otto, president HSH
 • Aasland, Tora, statsråd
 • Arve Bakke, forbundsleder
 • Eriksen, Øyvind, konsernsjef
 • Hagen, Stein Erik
 • Idebøen, Kirsten, administrerende direktør
 • Stoltenberg, Jens, statsminister

Bord nr 4

 • Gjedrem, Svein, sentralbanksjef
 • Micaelsen, Torgeir, stortingsrepresentant
 • Tanum, Anne Carine, styreleder
 • Korsberg, Øyvind, Stortingets visepresident
 • Bjerke, Rune, konsernsjef
 • Olsen, Anette S., skipsreder
 • Magnus, Birger, styreleder
 • Johnsen, Sigbjørn, statsråd
 • Grieg, Elisabeth, president
 • Hyttnes, Arne, administrerende direktør
 • Rieber, Paul-Chr., president NHO
 • Halvorsen, Kristin, statsråd

Bord nr 5

 • Sve, Frank, Norges Banks representantskap
 • Hannvik, Stein, administrerende direktør
 • Grydeland, Bjørn T., utenriksråd
 • Reitan, Odd, colonialmajor
 • Svarva, Olaug, administrerende direktør
 • Klakegg, Stein, administrerende direktør
 • Stordalen, Petter
 • Eriksen, Tore, finansråd
 • Pedersen, Magnar, konsernsjef
 • Rødseth, Asbjørn, professor
 • Mellingsæter, Trond F., administrerende direktør
 • Jensen, Siv, stortingsrepresentant

Bord nr 6

 • Qvigstad, Jan F., visesentralbanksjef
 • Salthella, Monica, Norges Banks representantskap
 • Klaveness, Tom Erik, styreformann
 • Berg, Henrik, administrerende direktør
 • Ryssdal, Rolv Erik, konsernsjef
 • Henriksen, Sturla, administrerende direktør
 • Løfsgaard, Anne-Lise, administrerende direktør
 • Mikkelsen, Bård, konsernsjef
 • Leirstein, Ulf, stortingsrepresentant
 • Forberg, Ola, administrerende direktør
 • Meyer, Ole-Wilhelm, administrerende direktør

Bord nr 7

 • Søndergaard, Synnøve, Norges Banks representantskap
 • Rynning-Tønnesen, Christian, konsernsjef
 • Valvatne, Ingunn, revisjonsdirektør
 • Moum, Knut, avdelingsdirektør
 • Eldegard, Gunvor, stortingsrepresentant
 • Reitan, Ole Robert, administrerende direktør
 • Møkster, Anne Jorunn, administrerende direktør
 • Lundteigen, Per Olaf, stortingsrepresentant
 • Madsen, Vibeke Hammer, administrerende direktør
 • von Tetzchner, Jon S., chief executive officer
 • Flesland, Randi, direktør
 • Dyrdal, Dag, direktør

Bord nr 8

 • Skancke, Martin, ekspedisjonssjef
 • Kleppe, Per, cand. oecon
 • Must, Erik
 • Aarbakke, Knut, leder
 • Tømta, Hanne, teatersjef
 • Clemens, Mark, direktør
 • Gundersen, Gunnar, stortingsrepresentant
 • Reinhardsen, Jon Erik, konsernsjef
 • Bjerkan, Gøril, stipendiat
 • Høegh-Krohn, Joachim, administrerende direktør
 • Grande, Trond, direktør
 • Tenden, Borghild, stortingsrepresentant

Bord nr 9

 • Lassen, Vivi, avdelingsdirektør
 • Djuve, Amund, sjefredaktør
 • Bjørland, Jan, ekspedisjonssjef
 • Andreassen, Marianne, direktør
 • Aasland, Terje, stortingsrepresentant
 • Søberg, Reier, departementsråd
 • Kaasa, Torunn Hovde, Norges Banks representantskap
 • Remlov, Tom, administrerende direktør
 • Skard, Halvdan, leder
 • Eilertsen, Trine, sjefredaktør
 • Opheim, Torfinn, konsernsjef
 • Johansen, Knut Eggum, konkurransedirektør

Bord nr 10

 • Qvigstad, Lasse, førstestatsadvokat
 • Forsstrøm, Svenn Erik, konsernrevisor
 • Ulvness, Jørgen Pleym, administrerende direktør
 • Søreide, Ine Marie Eriksen, stortingsrepresentant
 • Bjelland, Tore, administrerende direktør
 • Støle, Svein, administrerende direktør
 • Eckhoff, Audun, direktør
 • Matsen, Egil, førsteamanuensis
 • Killengreen, Ingelin, politidirektør
 • Solsvik, Terje, redaktør
 • Fagernæs, Sven Ole, regjeringsadvokat
 • Bjærum, Målfrid, ekspedisjonssjef

Bord nr 11

 • Steigum, Erling, professor
 • Thøgersen, Øystein, professor
 • Mikalsen, Geir, advokat
 • Oppegaard, Svein, direktør
 • Teigen, Dag Ole, stortingsrepresentant
 • Helle, Lars, ansvarlig redaktør
 • Baltzersen, Morten, ekspedisjonssjef
 • Hetland, Tom, sjefredaktør
 • Thomsen, Jan, direktør
 • Olander, Gunn, 1. nestleder
 • Tybring-Gjedde, Christian, stortingsrepresentant

Bord nr 12

 • Teigum, Siri, advokat
 • Gjølstad, Torbjørn, ekspedisjonssjef
 • Pedersen, Mats, assisterende sentralbankrevisor
 • Lundgaard, Aase, partner
 • Brubakk, Petter Haas, direktør
 • Holmsen, Amund, direktør
 • Johansen, Irene, stortingsrepresentant
 • Bjerketvedt, Pål, sjefredaktør
 • Meisingseth, Siv, kommunikasjonsdirektør
 • Lie, Einar, professor
 • Rytman, Jørund, stortingsrepresentant
 • Scheel, Hans Henrik, ekspedisjonssjef

Bord nr 13

 • Vedum, Trygve Slagsvold, stortingsrepresentant
 • Lind, Rikke, statssekretær
 • Nygaard, William, forlagsdirektør
 • Gjesteby, Kari, riksmeklingsmann
 • Folkestad, Anders, leder
 • Barvik, Geir, administrerende direktør
 • Ebbesen, Jannecke, direktør
 • Lahnstein, Erik, statssekretær
 • Lund, Kristin Skogen, visepresident NHO
 • Haukaas, Lars, administrerende direktør
 • Lie, Marianne, Norges Banks representantskap
 • Saglie, Tor, arbeids- og velferdsdirektør
 • Haugsgjerd, Hilde, ansvarlig redaktør

Bord nr 14

 • Hegnar, Trygve, ansvarlig redaktør
 • Brækken, Gro, administrerende direktør
 • Thornes, Sverre, konsernsjef
 • Vågeng, Sigrun, administrerende direktør
 • Skauge, Arne, administrerende direktør
 • Gulbrandsen, Kristin, direktør
 • Olufsen, Bernt, ansvarlig redaktør
 • Fiskerstrand, Olav Arne, administrerende direktør
 • Berge, Elisabeth, departementsråd
 • Mæland, Martin, konsernsjef
 • Thyness, Erik, advokat
 • Ovesen, Gunn, administrerende direktør

Bord nr 15

 • Ida Helliesen, siviløkonom
 • Nicolaisen, Jon, direktør
 • Sanner, Jan Tore, stortingsrepresentant
 • Syversen, Mads H., managing director
 • Hildrum, Eva, departementsråd
 • Mork, Geir, konsernsjef
 • Foss, Per-Kristian, stortingsrepresentant
 • Grande, Trine Skei, stortingsrepresentant
 • Mathisen, Per Broch, administrerende direktør
 • Ryel, Marius, direktør
 • Marchand, Gisele, administrerende direktør
 • Hildrum, Alf, administrerende direktør

Bord nr 16

 • Gjengedal, Anstein, politimester
 • Holden, Steinar, professor
 • Nistad, Wenche, administrerende direktør
 • Martinsen, Jan-Erik, leder
 • Andersen, Per, administrerende direktør
 • Kristoffersen, Gerd Janne, stortingsrepresentant
 • Smith, Eivind, professor
 • Mestad, Ola, professor
 • Matlary, Janne Haaland, professor
 • Steffensen, Emil, avdelingsdirektør
 • Egeland, Lars, stortingsrepresentant
 • Grytten, Ola H., professor

Bord nr 17

 • Haugland, Jane, direktør
 • Vikøren, Birger, direktør
 • Baardsen, Gunnar, professor
 • Gjellebæk, Mari Anne, sekretariatsleder
 • Ruud, Lasse, administrerende direktør
 • Feiring, Unni, komitésekretær
 • Vamraak, Tore, porteføljeforvalter
 • Hægeland, Torbjørn, forskningsdirektør
 • Kristiansen, Gerd, nestleder
 • Syrstad, Helge, fagdirektør
 • Breen, Thomas, stortingsrepresentant
 • Christiansen, Per, professor

Bord nr 18

 • Rømo, Anna, fagdirektør
 • Isachsen, Arne Jon, professor
 • Grønn Audun, direktør
 • Hanstad, Per, administrerende direktør
 • Falkgård, Kristine, direktør
 • Røsland, Stian Berger, byrådsleder
 • Løkken, Morten, komitésekretær
 • Normann, Lisbeth, nestleder
 • Skorge, Per, generalsekretær
 • Moene, Kalle, professor
 • Storrødvann, Tove, generalsekretær
 • Kambe, Arve, stortingsrepresentant

Bord nr 19

 • Eidesvik, Kristian, styreleder
 • Ødegaard, Bernt A., professor
 • Tørlen, Øyvind, administrerende direktør
 • Ellingsen, Judith, administrasjonsmedarbeider
 • Berntsen, Henrik, assisterende direktør
 • Østbøll, Solveig H., administrasjonsmedarbeider
 • Thøgersen, Kai, advokat
 • Lorentsen, Lorents, spesialrådgiver
 • Christiansen, Anne Berit, direktør
 • Sørensen, Sigmund, administrerende direktør

Bord nr 20

 • Åsgård, Reidar, Norges Banks representantskap
 • Moland, Torstein, tidligere sentralbanksjef
 • Jensen, Dag Tangevald, konserndirektør
 • Konterud, Harry, administrerende direktør
 • Huitfeldt, Anniken, statsråd
 • Strand, Ola H., administrerende direktør
 • Qvam, Walter, konserndirektør
 • Singsaas, Hilde, statssekretær
 • Lont, Auke, konsernsjef
 • Høybråten, Dagfinn, stortingsrepresentant
 • Skouen, Petter, administrerende direktør
 • Aasrud, Rigmor, statsråd

Bord nr 21

 • Gråberg, Eva Karin, Norges Banks representantskap
 • Fanebust, Svein, administrerende direktør
 • Vareberg, Terje, administrerende direktør
 • Pedersen, Helga, stortingsrepresentant
 • Haslestad, Jørgen Ole, konsernsjef
 • Schjerva, Roger, statssekretær
 • Aamo, Bjørn Skogstad, finanstilsynsdirektør
 • Strøm-Erichsen, Anne-Grete, statsråd
 • Kjos, Bjørn, administrerende direktør
 • Remøy, Stig, skipsreder
 • Refsholt, Hanne, konsernsjef
 • Berg, Christian, konsernsjef
 • Giske, Trond, statsråd

Bord nr 22

 • Vestli, Erland, Norges Banks representantskap
 • Frisak, Nina, regjeringsråd
 • Leiro, Sverre, konsernsjef
 • Storvik, Kjell, tidligere sentralbanksjef
 • Harila, Kåre, Norges Banks representantskap
 • Lenning, Kjetil, styreformann
 • Berg-Hansen, Lisbeth, statsråd
 • Keiserud, Erik, styreleder
 • Tjernsmo, Dag, administrerende direktør
 • Guttormsen, Thor Jørgen, administrerende direktør
 • Wærness, Eirik, administrerende direktør
 • Brekk, Lars Peder, statsråd

Bord nr 23

 • Ohnstad, Terje, Norges Banks representantskap
 • Hallén, Arvid, administrerende direktør
 • Bjerkedal, Nina, ekspedisjonssjef
 • Olsen, Øystein, administrerende direktør
 • Geving, Ole Morten, statssekretær
 • Ulltveit-Moe, Jens, konsernsjef
 • Kilaas, Liselott, administrerende direktør
 • Andreassen, Tormod, Norges Banks representantskap
 • Fikkan, Jan, administrerende direktør
 • Pedersen, Kjell, administrerende direktør
 • Faremo, Grete, statsråd
 • Paus, William, administrerende direktør

Bord nr 24

 • Oldertrøen, Ole Jonny, assisterende direktør
 • Høivik, Heidi, professor
 • Alstadheim, Ragna, seniorrådgiver
 • Rattsø, Jørn, professor
 • Sand, Tove Katrine, rådgiver
 • Matre, Øystein, administrerende direktør
 • Eklund, Trond, direktør
 • Bjørnland, Hilde C., professor
 • Heltne, Kjetil, direktør
 • Hylland, Aanund, professor
 • Reinertsen, Trond R.

Bord nr 25

 • Bjerke, Ola Jan, assisterende direktør
 • Mathiassen, Sofie, politisk redaktør
 • Sandal, Knut, direktør
 • Torvik, Ragnar, professor
 • Ullveit-Moe, Karen Helene, professor
 • Munthe, Preben, professor
 • Gulbrandsen, Bjarne, direktør
 • Strandenes, Siri Pettersen, professor
 • Storeng, Ola, redaktør
 • Moen, Espen, professor
 • Nyborg, Karine, professor
 • Falch, Ingvald, professor

 

Publisert 11. februar 2010 17:15