Representantskapets medlemmer

Representantskapet har femten medlemmer og to varamedlemmer oppnemnd av Stortinget. 

Medlemene blir oppnemnd for fire år og kan attoppnevnas to gonger (maksimalt tolv år). Inntil halvparten av medlemene trer ut kvart andre år. Leiar og nestleiar blir oppnemnd for to år. 

 • Reidar Sandal, 2010–2013, 2014–2017 (leiar, 2010-)
 • Tormod Andreassen, 2012–2015, 2016-2019 (nestleiar 2016-)
 • Vidar Bjørnstad, 2012–2015, 2016-2019
 • Ingrid Fiskaa, 2016-2019
 • Helle Hammer, 2016-2019
 • Toril Hovdenak, 2014–2017
 • Kjetil Lund, 2016-2019
 • Morten Lund, 2010–2011, 2012–2015, 2016-2019
 • Peter Meidell, 2014–2017
 • Iver Nordseth, 2014–2017
 • Frank Sve, 2006–2009, 2010–2013, 2014–2017
 • Synnøve Søndergaard, 2010–2013, 2014–2017
 • Ingebrigt S. Sørfonn, 2012–2015, 2016-2019
 • Paul Birger Torgnes, 2014–2017
 • Randi Øverland, 2012–2015, 2016-2019

Varamedlemer:

 • Lars Tvete, 2014–2015, 2016-2019
 • Jonas Varhaug, 2016-2019

Den faste komité (saksførebuande):

 • Reidar Sandal (leiar)
  Vara: Ingrid Fiskaa
 • Tormod Andreassen (nestleiar)
  Vara: Ingebrigt Sørfonn
 • Toril Hovdenak
  Vara: Paul Torgnes
 • Frank Sve
  Vara: Peter Meidell
 • Synnøve J. Søndergaard
  Vara: Vidar Bjørnstad
Publisert 25. oktober 2011 16:36
Endret 18. januar 2016 14:13