Norges Banks tidslinjer

Norges Banks tidslinjer viser bankens historie fra etableringen i 1816 og frem til i dag.

Tidslinjene er gruppert i fire hovedkategorier (med fra tre til seks underkategorier) og hver tidslinje inneholder et utvalg av hendelser som beskrives ved hjelp av tekst, bilder og videoer.

Historie

 • Avdelingene
 • Ledelse og hovedkontor
 • Lov om Norges Bank
 • Sentralbanksjefer
 • Utvalgte hendelser

Betalingsmidler

 • Betalingsformidling
 • Mynter
 • Sedler

Kjerneoppgaver

 • Finansiell stabilitet
 • Kapitalforvaltning
 • Pengepolitikk

Tidsserier

 • Bankutlån (prosentvis vekst)
 • Bruttonasjonalprodukt (prosentvis vekst)
 • Inflasjon (i prosent)
 • Pengemengde (prosentvis vekst)
 • Styringsrente (i prosent)
 • Valutakurs (kroner per britiske pund sterling)

 

Redaksjon, opphavsrett og ansvar

Harald Bøhn og Øyvind Eitrheim er redaktører for Norges Banks tidslinjer. Tekstene som er lagt inn i tidslinjen bygger i stor grad på den eksisterende litteraturen om Norges Bank. Nicolai Rygg skrev tre bøker som kom ut i 1918, 1950 og 1954. Gunnar Jahn var redaktør for boken som kom ut i forbindelse med 150-årsjubileeet i 1966, med Alf Eriksen og Preben Munthe som medforfattere. Vi har også benyttet tekster fra arbeidet som ble utarbeidet av historikeren Egil Borlaug i forbindelse med Norges Banks prosjekt "Avlevering til arkivverket". Dette arbeidet er dokumentert i Norges Bank Staff Memo 2009/9.

I forbindelse med arbeidet med tidslinjene har vi ofte (men ikke alltid) lagt inn referanser i de enkelte hendelsestekstene. Arbeidsmåten er inspirert av Wikipedia og innholdet i tidslinjene vil bli bygget ut og revidert etter hvert som vi samler stoff om Norges Banks historie.

Publisert 15. juni 2011 09:00
Endret 11. desember 2013 15:10