ReFIT – Review of Flexible Inflation Targeting

Forskningsprosjektet har som formal å utrede mulige forbedringer av det pengepolitiske rammeverket i Norge.

Inflasjonsmål for pengepolitikken ble formelt introdusert i Norge i 2001. Siden den gang har tenkningen omkring utformingen av pengepolitikken utviklet seg både i Norge og internasjonalt, ikke minst som følge av erfaringene fra finanskrisen. I tillegg har Norge i denne perioden blitt utsatt for betydelige endringer i bytteforholdet overfor utlandet, noe som tidvis har skapt dilemmaer for pengepolitikken.

I 2013 satte Norges Bank i gang et treårig forskningsprosjekt – ReFIT – for å utrede mulige forbedringer av det pengepolitiske rammeverket. Prosjektet vil fokusere på følgende to hovedspørsmål:

  • Bør pengepolitikken ta hensyn til finansiell stabilitet, og i så fall hvordan?
  • Hva er en god utforming av pengepolitikken i en liten og åpen råvare-eksporterende økonomi som den norske?

Leder av ReFIT-prosjektet er Øistein Røisland. Professor Jordi Galí (Universitat Pompeu Fabra) og professor Carl Walsh (University of California, Santa Cruz) er vitenskapelige rådgivere for prosjektet.

Det vil bli skrevet en sluttrapport basert på forskningen i regi av ReFIT når prosjektet er avsluttet. For å belyse problemstillingene som ReFIT vil dekke, er det satt i gang en rekke delprosjekter der både interne og eksterne forskere deltar. Resultatene av disse delprosjektene vil bli lagt ut som Working Papers og Staff Memos nedenfor etter hvert som de foreligger.

ReFIT forskningsarbeider:

Leaning against the wind when credit bites back
Karsten R. Gerdrup, Frank Hansen, Tord Krogh and Junior Maih, 2016

When preferences for a stable interest rate become self-defeating
Ragna Alstadheim and Øistein Røisland, 2016
Forthcoming in Journal of Money, Credit and Banking

The risk-taking channel of monetary policy in Norway
Artashes Karapetyan, 2016

Leaning against the credit cycle
Paolo Gelain, Kevin J. Lansing and Gisle J. Natvik, 2015

Notes on the underground: monetary policy in resource-rich economies
Andrea Ferrero and Martin Seneca, 2015

Monetary Policy in Oil Exporting Economies
Drago Bergholt, 2014

Publisert 18. august 2015 18:11