Kalender

Banksystemets likviditet publiseres hver mandag og torsdag kl. 12.00.
Valutahandelstatistikk publiseres hver onsdag kl. 10.00.
Se også Auksjonskalender for statspapirene og oversikt over seminarer arrangert av Norges Banks enhet for forskning