Resultat F-innskudd

(16.november 2017 15:20)

16. NOVEMBER 2017 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
16.11.2017 TIL 17.11.2017 

BUDVOLUM:               17200 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            5000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,48 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,48 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,48 PROSENT 

DET GIS 70,42 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

.