Resultat F-lån

(15.november 2017 15:21)

15. NOVEMBER 2017 

RESULTAT AV F-LÅN FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
15.11.2017 TIL 16.11.2017 

BUDVOLUM:               1550 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            1550 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,51 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,50 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,51 PROSENT 

DET GIS 100,00 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende. 

Auksjonshistorie